In onze maatschappij is het als vanzelfsprekend dat een hond luistert naar zijn eigenaars. Hiervoor moet er een duidelijke communicatie zijn tussen beiden. Echter is dit niet zo vanzelfsprekend als vele mensen denken.

“Honden worden niet als mensenvriend geboren, honden worden geboren om zich tot een mensenvriend te ontwikkelen.” “De domesticatie heeft honden niet aangepast aan de omgeving van de mens, ze hebben alleen de capaciteit gekregen om zich daaraan aan te passen” 

-quote John Bradshaw-

0 tot 13 dagen = neonatale fase

13 – 21 dagen = overgangsfase

3 – 8 weken = primaire socialisatie

8 – 16 weken = secundaire socialisatiefase

4 – 6 maand = angstfase

6 maand – 12 maand = puber

Hiermee wordt bedoeld dat het afhangt van ons, mensen, of onze hond goed leert omgaan met zijn omgeving en alles wat zich daarin bevind. Allereerst dient een hond te leren dat hij een hond is, dit leert hij van zijn moeder en andere honden die aanwezig zijn bij de jonge pup. Hij dient natuurlijk ook te leren dat mensen ook in zijn wereld belangrijk en vooral leuk zijn. En niet onbelangrijk, hij leert de bijtrem aan van de moeder en nestgenoten, dit wil zeggen dat hij leert dat het pijn doet bij een ander als hij zijn tanden gebruikt. Deze laatste ontbreekt vaak bij pups van een broodfokker doordat ze te vroeg worden weggehaald bij de moeder. Deze cruciale lessen worden geleerd als de hond onder de 8 weken oud is.

Dan weet je nu dus ook hoe belangrijk het is een pup van een goede fokker te halen, hij dient deze dingen al geleerd te hebben voor hij bij jouw thuis komt! Leert hij deze lessen niet, dan krijg je vaak angstige pups na 12 weken.

Vanaf dat je pup de leeftijd van 8 weken heeft bereikt zal hij steeds meer en meer met zijn omgeving bezig zijn. Je pup zijn nieuwsgierigheid lijkt het steeds van zijn angsten te winnen. Alles wat hij in deze periode op een positieve manier leert kennen zal hij later als aangenaam of normaal beschouwen. Alles waar hij in deze periode een negatieve ervaring mee heeft zal hij later gaan vermijden. Het leerproces gaat zeer snel en is nauwelijks meer te veranderen, in deze periode wordt de “blauwdruk” van je hond vastgelegd. In deze periode gaat je pup alle nieuwe associaties generaliseren, vb je leert hem dat je nichtje leuk is, als gevolg vindt je hond alle kinderen leuk, dit is de kracht van de socialisatieperiode! Zorg ervoor dat je je pup niet overstelpt, doe alles op zijn tempo en neem de tijd, “herhaaldelijke aanbieding van gematigde prikkels ipv fel” dat is de gouden regel in socialisatie volgend het wetenschappelijk onderzoek van Leibrecht en Askew. Het is handig om met een lijst te werken waarom je kan aanduiden waarmee je hond reeds positieve ervaringen heeft opgedaan. Een goede socialisatie vermijdt toekomstige gedragsproblemen! De socialisatieperiode sluit af rond de 16 weken.

Vanaf 16 weken (4 maand) is de socialisatiefase is ten einde en je hond zal dus sneller angstig reageren op nieuwe dingen. Al het werk zal nu zijn vruchten beginnen afwerpen, op hetgeen je hebt gesocialiseerd zal je hond niet fel reageren, op alle nieuwe dingen gaat je hond plots angstig reageren. Je kan je hond nog steeds kennis laten maken met deze nieuwe “enge” dingen, maar het gaat veel moeizamer dan voordien en je hond gaat minder of zelf niet generaliseren. Vb. je leert je hond dat een blauwe tas leuk is, dit wil niet meer zeggen dat de gele tas ook

leuk is. Nu lijkt zijn angst het van zijn nieuwsgierigheid te winnen. In deze periode ga je het socialisatieschema terug van nul overlopen en

bevestigen hetgeen hij al “wist”. Let goed op de lichaamstaal van je pup en vermeidt situaties waar grote angst of paniek ontstaat.

Je zal merken dat je pup zelfstandiger begint te worden en liever zelf op ontdekking gaat dan nog achter jou aan te hollen. Hij leert op deze weken jou beter kennen en vooral hoe hij wat van jou gedaan krijgt. Wees in deze periode zeker consequent met je huisregels, wat mag mag altijd, wat niet man mag nooit!

Je pup heeft nood aan een duidelijk omlijnde structuur in zijn leven, consequent zijn voor hem (en jezelf) is dan ook van groot belang. Maar denk er wel aan om je hond niet fysiek te straffen en zo een negatieve ervaring met jou te laten krijgen!

Wat in deze periode goed verbetert is het concentratievermogen van je pup, je kan nu langer trainen met je hond (ongeveer 15min) aan een stuk. Maar geduld is nog steeds de belangrijkste tool in het opvoeden van je pup!

Vanaf 6 maand begint de puberteit, de naam alleen al roept vaak veel emoties op bij mensen. In deze periode lijkt je hond alles te zijn vergeten wat hij heeft geleerd. Dit is echter niet het geval, hij weet het nog wel, maar alles begint nu te veranderen. Het is niet zo dat je hond tegendraads of moedwillig doet tegen jou, maar heel zijn lichaam is aan het veranderen. De hele hormoonhuishouding is aan het veranderen en dat brengt heel wat emotie, verwarring en lichaamsgewaarwording met zich mee. Ook wordt geur nu plots de prioriteit van je hond, zijn neus is bijna niet van de grond te houden, deze geuren hebben nu dat je hond hormonaal meer volwassen wordt meer te betekenen dan toen hij nog pup was. Word niet boos of ongeduldig, maar wees duidelijk en rustig met je

hond. De belangrijkste lessen die je je hond nu kan leren zijn geduld en zelfbeheersing.

× Hoe kan ik je helpen?